Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất ống cống:

+ Chủng loại cống tròn từ D300 đến D2500: nếu quy đổi ra sản phẩm cống D1000 thì công suất tương đương là 600 đến 650 md/ngày.

+ Chủng loại cống hộp đơn kích thước từ 0,6mx0,6m đến 3,0mx3,0mcống hộp đôi 2x(1,0mx1,5m) đến 2x(3,0mx3,0m)hào kỹ thuật: nếu quy đổi ra cống kích thước 1,5mx1,5m thì công suất tương đương là 250 đến 300 md/ngày.

Năng lực cung cấp sản phẩm:

+  Ngoài xe chuyên dụng dùng để vận chuyển sản phẩm của công ty, chúng tôi còn ký kết hợp đồng và hợp tác với 05 công ty chuyên về vận chuyển. Với trên 30 đầu xe các loại phục vụ cho việc vận chuyển ống cống, chúng tôi có khả năng đáp ứng tốt cho các công trình.

+ Đặc biệt công nghệ sản xuất ống cống của chúng tôi cho phép cống sản xuất ra chỉ sau 08 ngày đã đạt được 80% cường độ và có thể cấp ra ngoài công trình thi công ngay.